Privacy statement

De algemene verordening gegevensbescherming bepaalt dat verenigingen inzicht moeten geven over hun verwerking van persoonsgegevens. Wij gebruiken hiervoor deze pagina om u inzicht te geven in alle gegevens die wij bezitten en verwerken.

Het CJV Schiedam beheert informatie van zijn leden, die data omvat: namen, adressen, geboortedatums, telefoonnummers, mailadressen en bankgegevens. Er worden verder geen gevoelige gegevens geregistreerd zoals religieuze voorkeur of gezondheid. De reden dat deze gegevens bij worden gehouden is voor uitnodigingen van workshops, kinderdisco’s en ledenvergaderingen (e-mailadressen). Hetzelfde geldt voor de geboortedatums, welke op dit moment niet actief gebruikt worden. De inschrijfformulieren voor de zomerkampen worden door het secretariaat beheert en worden alleen gedeeld met de hoofdleiding van het betreffende kamp. Direct na het zomerkamp zullen deze formulieren vernietigd worden. De emailgegevens zullen door het secretariaat wel bewaard worden, voor uitnodiging voor reünies en andere zaken omtrent het zomerkamp (gevonden voorwerpen). U heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te vernietigen. Wij hebben geen automatische optie hiervoor, omdat de gegevens niet in een online database staan. Als u een verzoek met betrekking tot uw gegevens dan kunt u mailen naar c.j.v.schiedam@gmail.com onder vermelding van ledenadministratie of gegevensbeheer.