Commissies

Secretariaat kamp   –   Jimi van Schaick
Jeugdclub                     –   nog niet bekend
X4Kiddiez/Kidz        –   nog niet bekend
Sinterklaas                   –   Rene Poot / Monique Heppe
Website                         –   Fanny Mast-Peters / 
Social Media               –   nog niet bekend
Fondsenwerving      –   nog niet bekend   

Het leukste jeugdwerk en gaafste zomerkampen in Schiedam