Algemene voorwaarden zomerkamp

Algemene voorwaarden CJV Schiedam Zomerkamp

Algemeen:

* CJV Schiedam organiseert jaarlijks in de laatste week van de zomervakantie een kampweek voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar.

* Het doel van dit kamp is om de deelnemende kinderen zorgeloos te laten genieten van een geweldige week vakantie, waarbij gezelligheid, saamhorigheid en respect voor elkaar voorop staan.

* Het bestuur, hoofdleiding en de leiding bestaan uit vrijwilligers, geen beroepskrachten. Elk kamp, kinderkamp, middenkamp en tienerkamp, wordt aangestuurd door twee hoofdleiders.

* De leiding dient 18 jaar of ouder te zijn.

* Er gaat ten minste 1 bevoegd EHBO-er mee, per kamp. Noodzakelijke hulp wordt direct geboden door de EHBO-er. Indien nodig wordt er zo spoedig mogelijk een arts geraadpleegd en/of wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

* Alle leiding is in bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Aanmelding:

* Aanmelden kan alleen via de website: www.cjvschiedam.nl. U kunt hier het online aanmeldformulier vinden onder zomerkamp.

* Bij het aanmelden dient u deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en bij het ondertekenen van het formulier, tekent u ook voor de algemene voorwaarden.

* Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail.

Betaling:

* Het kampgeld moet 6 weken voor aanvang van het zomerkamp op onze rekening zijn bijgeschreven.

* Gespreid betalen van het kampgeld is mogelijk, neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Annulering:

* Het is mogelijk dat u door bepaalde omstandigheden gedwongen wordt het kamp te moeten annuleren. U komt in aanmerking voor de terugbetaling van het kampgeld als aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

            * de deelnemer/ster is ernstig ziek geworden of heeft een ernstig ongeval gehad of;

            * de deelnemer/ster mag op medisch advies van een arts niet mee of;

            * bij ernstige ziekte, een ernstig ongeval of overlijden van een familielid in de 1ste of 2de graad

* In speciale gevallen kan de secretariaat besluiten tot terugbetaling van het betaalde bedrag over te gaan.

* U dient de aanvraag altijd schriftelijk bij het secretariaat in te dienen.

Aansprakelijkheid:

* CJV Schiedam is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen tijdens de kampweek. Wij gaan er vanuit dat iedere deelnemer/ster van huis W.A. verzekerd is.

* U dient een kopie van de zorgpas voor aanvang van het kamp te mailen naar het secretariaat.  

Uitsluiting van de deelnemer:

* Het kampbestuur kan tijdens de kampweek besluiten een deelnemer vanwege wangedrag vroegtijdig uit te sluiten van verdere deelneming aan de kampweek. Alle kampen zijn groepskampen en hebben een dagindeling, waaraan alle deelnemers zich dienen te houden. Instructies van de leiding zijn bindend voor alle deelnemers.

* Indien een deelnemer/ster drank en/of drugs tot zich neemt wordt de deelnemer/ster van (verdere) deelname uitgesloten.

* Wij gaan er vanuit dat alle deelnemers aan alle activiteiten gedurende de kampweek kunnen deelnemen, zonder significante leer- en ontwikkelingsachterstand en zonder aanpassingen aan de aangeboden activiteiten. Als dit niet zo is, bent u verplicht dit bij aanmelding op te geven. Ouders/verzorgers zijn verplicht om bij aanmelding alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, door te geven. Bij bijzonderheden moet u denken aan: ADHD, autisme, ADD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diƫten, ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen (zoals gescheiden ouders), etc. Op deze manier kunnen wij de juiste zorg aan uw kind geven.